Copyright

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van AutoKievit (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.

Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van AutoKievit is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid

AutoKievit heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

AutoKievit is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

De AutoKievit internet site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. AutoKievit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn de meest recente BOVAG-standaardbepalingen van toepassing, welke bij ons op te vragen zijn en via deze website kunnen worden gedownload (zie menu rechts).

AutoKievit is een handelsnaam van Quick Service J. Kievit Beheer B.V. en haar dochterondernemingen.

Algemene voorwaarden Renault Top Occasion

De algemene voorwaarden

BOVAG voorwaarden